Menu Close

Ramva Java Dyo Kanudo Lyrics | Rakesh Barot,

Ramva Java Dyo Kanudo Lyrics | Rakesh Barot,
Spread the love


હે રમવા જાવા ડ્યો કોનુડો રમવા જાવા ડ્યો
એ હમણાં રેહવા ડ્યો હઠીલી
હમણાં રેહવા ડ્યો

પોંચ દાડા પિયરમાં વ્હાલા રમવા જાવા ડ્યો
એ પરમે તમે જઈ આયા છો
દહ દાડા તમે રહી આયા છો
પરમે તમે જઈ આયા છો
દહ દાડા તમે રહી આયા છો
હમણાં રેહવા ડ્યો

હે રમવા જાવા ડ્યો કોનુડો રમવા જાવા ડ્યો
પોંચ દાડા પિયરમાં વ્હાલા રમવા જાવા ડ્યો
એ હમણાં રેહવા ડ્યો હઠીલી
હમણાં રેહવા ડ્યો

હો ગોમની રે કુંવાસીયો બાર મહિને ભેળી થાય છે
બે દાડા રહી ને હૌ હૌના ઘેર જાય છે
હો ગોમની રે કુંવાસી બાર મહિને ભેળી થાય છે
બે દાડા રહી ને હૌ હૌના ઘેર જાય છે
હે બાર મહિનામાં બાર ફેરા હોય છે તારે પિયર ઢેરા
બાર મહિનામાં બાર ફેરા હોય છે તારે પિયર ઢેરા
હમણાં રેહવા ડ્યો

હે રમવા જાવા ડ્યો કોનુડો રમવા જાવા ડ્યો
પોંચ દાડા પિયરમાં વ્હાલા રમવા જાવા ડ્યો
એ હમણાં રેહવા ડ્યો મોનીતી
હમણાં રેહવા ડ્યો

હો આટલો ફેરો જાવા ડ્યો કાનુડો મને રમવા
નહિ જઉં હઠીલા પછી બાર મહિના મળવા
હો આટલો ફેરો જાવા ડ્યો કાનુડો મને રમવા
નહિ જઉં હઠીલા પછી બાર મહિના મળવા

એ બોનું કાયમ હોય છે તારે મોનવુ નથી હવે મારે
બોનું કાયમ હોય છે તારે મોનવુ નથી હવે મારે
હમણાં રેહવા ડ્યો
હે રમવા જાવા ડ્યો કોનુડો રમવા જાવા ડ્યો
એ રમવા જાવા ડ્યો કોનુડો રમવા જાવા ડ્યો.

Download This Lyrics

Watch VideoSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *